Mats Paulssons Stiftelse

Vart går pengarna?

Sedan grundandet av stiftelsen har närmare 33 miljoner kr delats ut till olika ändamål. 

Vill du donera?

Hjälp till att föra den vetenskapliga forskningen framåt. Stiftelsen tar tacksamt emot donationer från privatpersoner, företag och andra organisationer.